Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Emissionskurs

 

Priset som ska betalas för att erhålla aktierna i en nyemission.

 

Referens: Finansportalen