Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Emission

 

Inom energiterminologi är emission detsamma som utsläpp av ämne eller energi i omgivningen. Termen finns också inom finansiell ekonomi och då antingen som fondemission eller som nyemission.

Referens: Ekonomifakta