Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Elektricitet

 

Elektrisk ström uppstår när elektriska laddningar flödar från en punkt till en annan. Elektrisk ström mäts i ett visst antal laddningar per sekund eller columb per sekund (C/s) även kallat ampere (A). Verkningsgraden i en elektrisk motor är teoretiskt 100 procent. Elektriska motorers höga verkningsgrad och elektricitetens möjlighet att transporteras över stora avstånd gör elektricitet så praktisk. Ett vattenfall i norra Sverige kan med genom elektricitet driva en tvättmaskin i Stockholm med mycket hög verkningsgrad. Elektriska motorer har som tumregel en verkningsgrad på 90 procent. Ett elnät har en verkningsgrad på ungefär 93 procent. Total verkningsgrad från vattenfall till tvättmaskin blir därför 90%x93%x90%=75%.

Referens: Ekonomifakta