Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Elcertifikat

 

En form av marknadsbaserat stöd inom energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktion. Systemet berör såväl elleverantörer, elproducenter, elhandlare, nätägare som elanvändare. Lagen om elcertifikat syftar till att öka mängden el som produceras med hjälp av sol, vind, vatten och biobränsle.

Referens: Ekonomifakta