Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Ekobrott/ Ekobrottsmyndigheten

 

Ett brott som är av ekonomisk art.

Läs mer her!

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet. Vi bekämpar ekobrott i Sverige och har även ett samordnande ansvar vad gäller andra myndigheters insatser på området.

Ekobrottsmyndigheten arbetar för att minska ekobrottsligheten och öka människors trygghet. Vi bidrar till en demokratisk välfärdsstat genom att skapa förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor, säkra tillgångar och återföra brottsvinster.

Referens: Ekobrottsmyndigheten