Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Efterfrågeinflation

 

Inflation som kommer av ett läge där efterfrågan är större än utbudet, och priserna därmed pressas uppåt. Detta scenario inträffar vanligtvis i högkonjunktur då konsumenter har relativt gott om pengar att röra sig med och därför konsumerar mer än marknaden hinner med att producera.

Referens: Ekonomifakta