Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Effektivitet

 

Ett mått på det resultat som fås i förhållande till insatta resurser.

Referens: Ekonomifakta