Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Ebit-multipel

 

Rörelsens värde vid årets slut dividerat med rörelseresultatet.

 

Referens: Finansportalen