Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


EU-19

 

Innefattar de 15 "gamla" medlemmarna av EU plus de östeuropeiska länderna som är medlemmar inom OECD d.v.s. Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien.

Referens: Ekonomifakta