Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


ERM2

 

Den europeiska växelkursmekanismen som är ett samarbete mellan euroländerna och EU-länder som inte deltar i valutaunionen. Det innebär att man knutit sin valuta till euron och att valutan ska hållas inom ett band runt den förbestämda kursen. I ERM2 ingår Danmark, Lettland och Litauen.

Referens: Ekonomifakta