Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


EBITDA

 

Vinst före skatter, avskrivningar och räntebetalningar / amorteringar.

 

Referens: Finansportalen