Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Duration

 

Den genomsnittliga löptiden för en obligation eller en obligationsfond. Durationen mäter obligationen eller obligationsfondens räntekänslighet och därmed risken i placeringen och anges oftast i antal år.

 

Referens: Finansportalen