Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Dual currency bond

 

Tvåfaldig valutaobligation.

 

Referens: Finansportalen