Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Dröjsmålsränta

 

Den ränta som en gäldenär måste erlägga om han inte betalar en fordran i tid.

 

Referens: Finansportalen