Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Disponibel inkomst

 

Disponibel inkomst är den inkomst som finns att förfoga över efter skatt. Den disponibla inkomsten kan användas för konsumtion eller sparande. Den disponibla inkomsten omfattar alla inkomster efter skatt och alla transfereringar, såsom barnbidrag eller sjukpenning.

Referens: Ekonomifakta