Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Diskontera

 

Innebär att till exempel betalningar som sker vid olika tidpunkter räknas om till ett belopp vid en viss tidpunkt.

Referens: Ekonomifakta