Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Devalvering

 

Nedskrivning av värdet på ett lands valuta i förhållande till andra valutor, i en situation med fast växelkurs . Tenderar att gynna export och motverka import eftersom priset på valutan sjunker, och därmed priset på exporten.

Referens: Ekonomifakta