Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Derivatinstrument

 

Ett instrument vars värde är kopplat till värdet av en underliggande vara. Optioner, terminer och warrants är exempel på derivat.

 

Referens: Finansportalen