Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Depåbankssystem

 

Ett dokumentslöst databaserat system för hantering av värdepapper i utländskt bolag. Administreras av respektive bank eller fondkommissionär.

 

Referens: Finansportalen