Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Depå

 

Förvaring av värdepapper hos fondkommissionär.

 

Referens: Finansportalen