Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Deltagandeskatt

 

Mått som används för att bedöma hur stort det ekonomiska utbytet är av att arbeta jämfört med att inte arbeta. Anger hur stor del av inkomsten som individen tjänar in genom att börja arbeta som går bort i skatt och minskade transfereringar. Kallas också för tröskeleffekt.

Referens: Ekonomifakta