Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Delrätt

 

Rätten att vid en fondemission i ett bolag erhålla nya aktier beroende på det gamla aktieinnehavet i företaget.

 

Referens: Finansportalen