Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Delårsrapport

 

Information från bolaget till aktieägarna om hur verksamheten har utvecklats. Ges ofta ut kvartalsvis. Vanligare i börsbolag än mindre onoterade bolag.

 

Referens: Finansportalen