Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Debiteringsgrad

 

Debiteringsgraden visar debiterade timmar i förhållande till tillgängliga timmar.

Debiteringsgrad är ett nyckeltal för tjänsteföretag.

Debiteringsgrad (även beläggningsgrad) är ett nyckeltal som ofta används av tjänsteföretag som debiterar kunder efter arbetad tid. Den del av arbetad tid som tjänsteföretaget kan ta betalt av kunden kallas debiterbar tid, eller direkt tid. Den ej debiterade tiden, det vill säga den övriga tid som de anställda arbetar kallas indirekt tid och används bland annat till administration, utbildning, intern kontorstid och liknande. Andelen debiterad tid i förhållande till den totalt arbetade tiden kallas debiteringsgrad.

Debiteringsgraden kan mätas individuellt eller totalt.

Debiteringsgraden kan mätas på individuell nivå eller för hela företaget. Debiteringsgraden påverkar företags resultat och det är därför av största vikt att ha koll på var debiteringsgraden ligger och hur måttet utvecklas. Nyckeltalet visar hur effektivt företaget är på att sälja sina tjänster och generellt sett är ett högt tal bättre än ett lågt tal.

 

 

Referens: Visma