Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Debet

 

En bokföringsterm som betecknar ett kontos tillgångs- el kostnadssida.

Köp av en vare till exempel er debet. Salg av en vare er kredit.

 

Referens: Finansportalen