Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Cykel

 

Kallas även cyklisk variation. En tidsperiod som utmärks av händelseförlopp som med jämna mellanrum upprepas på likartat sätt. Inom ekonomisk teori talas det ofta om konjunkturcykler, vilket kan avbildas i en kurva över tid från en konjunkturtopp till nästa topp, alternativt från en konjunkturbotten till nästa botten.

Referens: Ekonomifakta