Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Chock

 

Uttryck inom den moderna makroteorin med framåtriktade förväntningar som innebär en överraskande eller oförväntad störning inom det ekonomiska systemet. Exempelvis innebär en prischock en oförväntad förändring av priset..

Referens: Ekonomifakta