Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Chicago Board of Trade

 

Chicago Board of Trade (CBOT), som inrättades den 3 april 1848, är en av världens äldsta framtids- och optionsbörser. Den 12 juli 2007 slogs CBOT samman med Chicago Mercantile Exchange (CME) för att bilda CME Group. CBOT och tre andra börser (CME, NYMEX och COMEX) fungerar nu som utsedda kontraktsmarknader (DCM) för CME Group.

De amerikanska handelsföretagens oro för att säkerställa att det fanns köpare och säljare för varor har resulterat i terminkontrakt för att sälja och köpa råvaror. Kreditrisken var fortfarande ett allvarligt problem. CBOT tog formen till en centraliserad plats där köpare och säljare kan träffas för att förhandla och formalisera terminkontrakt.


Referens: Wikipedia