Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Cash management

 

Hantering av pengar, in- och utbetalningar. Syftar ofta på effektiv hantering av ett företags in- och utströmmar av medel.

Referens: Finansportalen