Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


CLRTAP

 

CLRTAP står för the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution eller på svenska Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Det är en konvention som har förhandlats fram inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa. Det trädde i kraft 1983.

Referens: Ekonomifakta