Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


CDM/JI

 

Inom Kyoto finns så kallade projektbaserade mekanismer CDM och JI (Clean development mechanism och Joint Implementation). Dessa är inrättningar som gör att investerare i ett land som är bundet av Kyotoprotokollet kan tillgodoräkna sig utsläppskrediter genom att investerar i ett projekt för att reducera utsläpp i ett annat land. CDM är inrättningen för investeringar i länder utanför Kyotoprotokollet och har den största omsättningen. JI är motsvarande mekanism men för investeringar i länder som redan ingår i Kyotoprotokollet. Antalet krediter som investeraren får ut av projektet skall motsvara reduktionen av växthusgaser som projektet gett upphov till och kan handlas med som utsläppsrätter.

Referens: Ekonomifakta