Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bytesbalans

 

(eng. Current Account) Bytesbalansen är en del av betalningsbalansen. I bytesbalansen redovisas löpande transaktioner med utlandet vad avser varor och tjänster, löner, avkastning på finansiella tillgångar samt löpande transfereringar.

Referens: Ekonomifakta