Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Budgetpolitiska mål

 

De budgetpolitiska målen är: överskottsmålet, att inte överskrida fastställt utgiftstak och att uppfylla det kommunala balanskravet.

Referens: Ekonomifakta