Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bruttonationalinkomst (BNI)

 

Det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land inklusive nettotransfereringar från utlandet minus nettotransfereringar till utländska medborgare.

Referens: Finansportalen