Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bouppteckning

 

En genomgång som dödsboets delägare gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder och den handling som då upprättas.

Referens: Finansportalen