Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Botteninteckning

 

Den fastighetsinteckning som har bästa förmånsrätt i den intecknade fastigheten.

Referens: Björn Lundén