Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bostadsrätt

 

Den rätt som enligt lag en medlem i en bostadsrättsförening har att mot betalning utan tidsbegränsning nyttja ett hus eller en del av ett hus som ägs av föreningen.

Referens: Finansportalen