Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Börspost

 

För att göra aktiehandeln smidigare och effektivare så har man” uppfunnit” börsposter. En börsposts storlek bestäms utav företagen själva men brukar röra sig kring ett halvt basbelopp. Det går att handla med mindre aktier än börspostens storlek och även udda antal fungerar men det kan ta längre tid innan en sådan order går igenom.

Referens: Finansportalen