Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bindningstid

 

Den tid ett kontos räntesats är bunden.

 

Rörlig ränta

Rörlig ränta

 

När du väljer rörlig ränta kopplas kostnaden till utvecklingen på 3-månadersräntan. När räntan stiger ökar din räntekostnad, och när den faller minskar kostnaden. Har du valt rörlig ränta kan du när som helst kontakta oss för att byta till bunden ränta. 

Har du små marginaler i din ekonomi bör du fundera över hur högre räntekostnader skulle påverka din ekonomiska situation.

Bunden ränta

Bunden ränta

 

När du väljer bunden ränta har du samma räntekostnad varje månad, under den tid räntan är bunden, oavsett hur marknadsräntorna utvecklas. Nordea erbjuder bundna räntebindningstider på 1, 2, 3, 4, 5 och 8 år. 

Om du vill extraamortera ditt bundna lån gör du det kostnadsfritt på villkorsändringsdagen. Vill du göra det under räntebindningstiden kan du få betala en så kallad ränteskillnadsersättning.

 

 

Referens: Nordea