Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bid

 

Bid
Bjuda.

Bid and offer
Köp och säljkurs.

Bid price
Köpkurs.

Köpnota
Avräkningsnota som avser köp av värdepapper.

Köporder
Uppdrag till mäklare att köpa ett värdepapper för kunds räkning.


Term som används vid köp av aktier.

Referens: Finansportalen