Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Betalningspåminnelse

 

En uppmaning från exempelvis en kreditgivare att betala en förfallen fordran.

Referens: Finansportalen