Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Betalningsbalans

 

(eng. Balance of Payments) Betalningsbalansen är en statistisk redovisning av ett lands ekonomiska transaktioner med omvärlden. I betalningsbalansen finns posterna bytesbalanskapitalbalans och finansiell balans. Betalningsbalansen omfattar enbart transaktioner med utlandet, värdeförändringar orsakade av till exempel kursflukturationer är exkluderade.

Referens: Ekonomifakta