Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Beskattningsår

 

Det år inkomsten tjänas in. För de flesta skattskyldiga är beskattningsåret detsamma som ett kalenderår. Taxering sker året efter.

Referens: Finansportalen