Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Benchmark

 

Jämförelseindex.

Vad är en indexfond?

En indexfond gör placeringar som helt speglar ett index, det vill säga en viss marknad. Lite förenklat kan man säga att en indexfond som placerar på Stockholmsbörsen investerar i samma aktier som finns listade på Stockholmsbörsen och med samma andel av varje aktie som aktien har i indexet. Om ett bolag utgör fem procent av ett index så måste en indexfond då placera fem procent av sitt innehav i det bolaget.

Motsatsen är aktiv förvaltning där förvaltaren själv istället väljer vilka innehav som ska ingå i fonden baserat på egen analys. Exempelvis har våra förvaltare av fonden Nordea Swedish Ideas för närvarande en hög tilltro till Volvo och har därför betydligt mer av fondens innehav i Volvo jämfört med fondens jämförelseindex. Om Volvo-aktien går bättre än index så kommer fonden att gynnas av det, om inte kommer den att missgynnas.

Den stora skillnaden mellan aktiv och indexförvaltning är alltså att i aktiv förvaltning har förvaltaren en egen syn på vilka bolag han eller hon vill investera i och skuggar inte ett index.

Hur väljer man jämförelseindex till en fond?

Ett jämförelseindex ska alltid vara anpassat till den typ av investeringar som görs i fonden och vi använder olika jämförelseindex beroende på hur fonden placeringsinriktning ser ut.

Vi får ibland höra att vi bara väljer jämförelseindex som får resultatet att se bra ut. Men det stämmer inte. Jämförelseindex väljs aldrig godtyckligt.

Finns det andra sätt att utvärdera en fonds avkastning?

Jag tycker att det också är viktigt att jämföra en fonds avkastning med andra fonder. Man kan till exempel titta på Morningstars hemsida. Morningstar är en distributör av fondinformation och här jämförs fonder i olika kategorier utifrån avkastning, risker och avgifter, som resulterar i betyg i form av stjärnor. En kategori kan till exempel vara ”europeiska aktiefonder”.

Fonder inom de tio bästa procenten av sin kategori får fem stjärnor, de som hör till de tio sämsta procenten får bara en stjärna medan genomsnittet får tre. Och däremellan blir det fyra till dem som är något bättre och två stjärnor till dem som är något sämre än snittet. Här får man alltså en enkel jämförelse som ger en överblick över alternativen som går att köpa på marknaden.

Referens: Nordea funds