Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bäst möjligt

 

En instruktion till fondkommissionär att handla värdepapper till lägsta möjliga pris vid köp eller högsta möjliga pris vid försäljning.

Referens: Finansportalen