Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Basränta

 

Bestäms av Skatteverket utifrån säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Används för att beräkna räntor på skatteskulder och -fordringar, samt till pensioner vid felaktiga utbetalningar.

Referens: Ekonomifakta