Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Banklönekonto

 

Ett konto som arbetsgivare öppnar i en bank för var och en av sina anställda för att där sätta in nettolönen vid varje lönetillfälle. Kontona är räntebärande och kan kombineras med kredit.

Referens: Finansportalen