Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bankfri dag

 

En dag som vid betalning av växlar, lån etc är jämställd med söndag och allmän helgdag. Svenska bankfria dagar är lördagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Referens: Finansportalen