Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Balansräkning

 

Ett ord som oftast används inom företagsekonomi och syftar på en sammanställning av ett företags ekonomiska ställning. Den inkluderar bland annat företagets tillgångar och skulder samt det egna kapital.

Referens: Ekonomifakta