Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Balansomslutning

 

Summan av tillgångssidan eller skuldsidan i ett bolags balansräkning.

Referens: Ekonomifakta